Murska Sobota, Slovenija

1. - 3. september/ September 1 - 3 2022


2. september, 20.00, Gledališče Park /
September 2, 10 pm, Park Theatre

Vstopnina /
Admission: 5 €

KJE JE ZLATO JAJCE? /
WHERE IS THE GOLDEN EGG?

Plesna predstava /
Dance performance (16+)

Dve telesi se gibljeta v tranzicijskih vicah, ne nujno počlovečeni; včasih celo objektivizirani ali inertni. Telesoma niti ne moremo reči osebi, sta v močnem procesu preobrazbe, kjer menjata svojo kožo, kot to počno nekatere živali.
Obe telesi se spreminjata v iluzorne oblike in bitja, včasih sta le osem udov, včasih sta eno; nikoli pa ni viden človeški obraz. Ta odsotnost oči, ust, ušes, nosu poraja pomembno vprašanje: se najin novi obraz še ni oblikoval? Še vedno nisva midva. Kdaj bova nehala mutirati in prehajati med časovnimi in prostorskimi kanali?

Two bodies navigate in transitional limbos, not necessarily humanised; sometimes actually objectified or inert. We could not even call these bodies persons; they are in a robust transformation process where they shed skin as some animals do.
The two bodies turn into illusory shapes and beings; sometimes, they are only eight limbs, sometimes one, always without recognising a human face. This absence of eyes, mouth, ears, and nose raises an important question: Is it that our new face hasn’t formed yet? We are still not us. When will we stop mutating and transiting into time and space channels?


Avtorstvo, koreografija in ples /
Authors, choreographyc and performance: Alicia Ocadiz, Raúl Tamez
Lučno oblikovanje luči /
Lighting design: Borut Bučinel
Soprodukcija /
Co-production: KUD Quilenium & Plesni Teater Ljubljana
Finančna podpora /
Financial support: JSKD

Po predstavi pogovor z ustvarjalci v preddverju Gledališča Park. /
Performance followed by the artist talk in the Park Theatre’s lobby.
Stacks Image 5

Ta stran uporablja nujne piškotke za štetje števila obiskovalcev.
This site usess essential cookies to track the number of visitors.