Murska Sobota, Slovenija

1. - 3. september/ September 1 - 3 2022


3. september, 19:00, Trg Kulture, Pokrajinska in študijska knjižnica Murska Sobota /
September 3, 7 pm, Trg Kulture, Murska Sobota Regional and Study Library

Ni vstopnine /
Free Admission

PROSTO-STOJEČI/
STAND-ALONES (AT)

Prosto-stoječi so v javnem prostoru postavljene koreografske miniature, izvorno ustvarjene za uprizarjanje v muzejih v odnosu do urbane arhitekture. Vsaka posamezna plesna interpretacija je zasnovana na specifični glasbi, jeziku ali zvočni kompoziciji. S pomočjo vsestranske in prilagodljive metode ustvarjanja z zvokom, ki jo je skupina Liquid Loft razvila skozi leta, nastopajoči v urbanih prostorih ustvarijo impresivne solo predstave. Utopični liki skupine Liquid Loft, ki jih navdihujejo revolucionarne umetnosti oblike, linije in perspektive, se pojavljajo iz navidezne praznine. V obdobju odtujenosti slavijo telesnost, istočasno pa se dosledno izogibajo dekorativnosti. Jezikovni manierizmi so secirani z užitkom, neizrekljivo je predstavljeno brez zavor.
Koreografska kompozicija Prostostoječi je sestavljena iz niza hkratno izvajanih solov, ki se v določeni točki predstave uskladijo in zlijejo v impresivno večzvočnost. Dramaturgija Prosto-stoječih je zgrajena na gledalčevih lastnih asociacijah, obdajajoči arhitekturi, smeri premikanja gledalcev in njihovega izbora zaporedja prizorov.

In public spaces, Stand-Alones feature as choreographic miniatures, created initially to be performed in museums, in relation to urban architecture. Each dance interpretation is based on specific music, language, or sound composition. Thanks to the complex and flexible method of working with sound, which Liquid Loft has developed over the years, the performers create impressive solo performances. Inspired by the revolutionary arts of form, line, and perspective, the utopian characters of Liquid Loft emerge from an apparent vacuum. In a time of distance, they celebrate the physical while shunning everything ornamental. The inexplicable is demonstrated and acted out, and lingual mannerisms are being pleasurably dissected.
In terms of choreography, the composition of Stand-Alones consists of a series of simultaneously performed solos which, at specific points in the performance, become synchronized and merge into an impressive polyphony of sound. The dramaturgy of the Stand-Alones is built upon the viewer’s associations, the surrounding architecture, and the direction of movement and order in which the audience chooses to experience the performance.

Ples, koreografija /
Dance, choreography: Luke Baio, Stephanie Cumming, Dong Uk Kim, Katharina Meves, Dante Murillo, Anna Maria Nowak, Hannah Timbrell Umetniško vodstvo, koreografija / Artistic direction, choreography: Chris Haring Koreografska asistenca / Choreographic assistance: Stephanie Cumming Kompozicija, zvok / Composition, sound: Andreas Berger Lučno oblikovanje, scenografija / Lighting design, set design: Thomas Jelinek Teorija, besedila / Theory, text: Stefan Grissemann Inspicient / Stage management: Roman Harrer Foto in video dokumentacija / Photo - and video documentation: Michael Loizenbauer Mednarodna distribucija / International distribution: APROPIC – Line Rousseau, Marion Gauvent Organizacija, produkcija / Company management, production: Marlies Pucher

Liquid Loft podpira /
Liquid Loft is supported by: Kulturabteilung der Stadt Wien (MA7), Bundesministerium für Kunst, Kultur, öffentlicher Dienst und Sport (BMKÖS)
Podpora gostovanja /
Touring support: “DANCE ON TOUR AUSTRIA” – a project by Tanzquartier Wien in cooperation with the Federal Ministry for European and International Affairs”

Po predstavi pogovor z ustvarjalci v Pokrajinski in študijski knjižnici Murska Sobota. /
Performance followed by the artist talk at the Murska Sobota Regional and Study Library.

V primeru dežja bo dogodek v Pokrajinski in študijski knjižnici Murska Sobota. /
If raining, the event will be held at the Murska Sobota Regional and Study Library.
Stacks Image 5
Stacks Image 10

Ta stran uporablja nujne piškotke za štetje števila obiskovalcev.
This site usess essential cookies to track the number of visitors.